MUKS Zgierz

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy

gallery/swimm_photo3
gallery/swimm_photo3

OPŁATY

OPŁATA ZA UDZIAŁ W TRENINGACH

W roku szkolnym 2022/2023 opłata za udział w treningach wynosi:

- Wpisowe: 20* zł,
- 1 trening w tygodniu: 50 zł miesięcznie,
- 2 treningi w tygodniu: 80 zł miesięcznie,
- 3-5 treningów w tygodniu: 100 zł miesięcznie.

Wpłaty należy dokonywać miesięcznie na poniższy numer konta:
Bank Spółdzielczy w Zgierzu ul. Długa 62a
Konto nr: 54878300040018150720000001

Pierwsza wpłata do końca września. Na przekazie proszę podać imię i nazwisko dziecka uczęszczającego na treningi.

* Osoby wstępujące do Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego MUKS Zgierz obowiązuje jednorazowa opłata wpisowa w wysokości 20zł.

gallery/swimm_photo1
gallery/swimm_photo1
woman in black and white bikini swimming on pool during daytime
woman in black and white bikini swimming on pool during daytime
gallery/swimm_photo4
gallery/swimm_photo4